ثبت نام | ورود | وضعیت کاربر: میهمان 
02334572160 |
آلوچه بهداشتی باغلار محصولی از شرکت ستاره سالار
 
توليد ارقام جديد برنج در فارس با کمک دانش هسته اي
2 رقم جدید برنج با کمک دانش هسته ای تولید و در مزارع فارس کشت شد.

رقم جدید برنج با کمک دانش هسته ای تولید و در مزارع فارس کشت شد.

دزفولی مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: امسال به صورت پایلت 4 و نیم هکتار از مزارع فارس در شهرستانهای کازرون،فیروزآباد،نورآباد،سپیدان و مرودشت به زیر کشت این ارقام رفت.
این دو رقم به نامهای پویا و تابش در مناطق نیمه گرمسیری قابل کشت است.
این ارقام مقاوم به بیماری بِلاست و خوابیدگی است.
بیماری بلاست در مناطق نیمه گرمسیری شایع است و باعث زرد شدن گیاه برنج و از بین رفتن آن می شود.
امسال 35 هزار هکتار از اراضی فارس به کشت برنج اختصاص داده شده که 50 درصد آن کشت مکانیزه خواهد بود.
پیش بینی می شود در سال زراعی امسال 100 هزار تن برنج سفید در فارس تولید شود.

تاريخ تنظيم: شنبه 21 اردیبهشت ماه 1392